Home page > Právní a ostatní předpisy

Právní a ostatní předpisy


Péče o válečné veterány

Zákony

 • zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech , ve znění účinném do 31. 5. 2014 - základní úprava, podle které jsou posuzovány podmínky pro vznik statusu válečného vetrána pro všechny mise zahájené před 1. 6. 2014 

 • zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech , ve znění účinném od 1. 6. 2014 - základní zákon, který definuje status válečného veterána pro mise zahájené po 1. 6. 2014, a současně ukládá Ministerstvu úkoly, které má v péči o válečné veterány zabezpečit
 • zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození - poválečný zákon, který definuje okruh osob, které mohou získat osvědčení účastníka národního boje za osvobození (vyjma československých politických vězňů všem těmto účastníkům náleží status válečného veterána)

 • zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání - válečných veteránů a vojenských důchodců se týká především § 59 a dále ustanovení, jak postupovat v případě úmrtí či zranění vojáka a dále výsluhové náležitosti (§ 131 a násl.) 

 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , ve znění pozdějších předpisů - zákon, který vymezuje poskytování sociálních služeb v ČR a zakotvuje nárok na poskytnutí: příspěvku na péči, a to dle 4 stupňů závislosti (dříve bezmocnosti), definuje druhy sociálních služeb a formy jejich poskytování (např. domovy pro seniory, pečovatelská služba a další typy sociálních služeb a s tím spojené otázky)

Vyhlášky

Vnitřní předpisy

 • RMO č. 101/2014 Věstníku MO - Poskytování příspěvku na stravování a finanční podpory na lázeňskou léčebně rehabilitační péči a rekreační pobyty válečným veteránům-důchodcům z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany

 • RMO č. 25/2003 Věstníku MO - Poskytování zdravotní péče a rekreačních pobytů některým válečným veteránům (týká se účastníků zahraničních misí)
 • RMO č. 40/2017 Věstníku MO - Vojenská vyznamenání (návrh na udělení vojenského vyznamenání)
 • RMO č. 48/2017 Věstníku MO - Jmenování válečných veteránů do vyšších vojenských hodností (návrh na jmenování válečného veterána do vyšší vojenské hodnosti)
 • RMO č. 27/2010 Věstníku MO - Zřízení čestného pamětního odznaku Válečný veterán České republiky
 • RMO č. 82/2020 Věstníku MO - Poskytování zdravotních služeb a rekreačních pobytů s ozdravným programem některým válečným veteránům

Na začátek stránky


Spolky

Zákony

Vnitřní předpisy

Ostatní


Péče o vojenské důchodce

Zákony

 • zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání - válečných veteránů a vojenských důchodců se týká především § 59 a dále ustanovení, jak postupovat v případě úmrtí či zranění vojáka a dále výsluhové náležitosti (§ 131 a násl.)

 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , ve znění pozdějších předpisů - zákon, který vymezuje poskytování sociálních služeb v ČR a zakotvuje nárok na poskytnutí: příspěvku na péči, a to dle 4. stupňů závislosti (dříve bezmocnosti), definuje druhy sociálních služeb a formy jejich poskytování (např. domovy pro seniory, pečovatelská služba a další typy sociálních služeb a s tím spojené otázky)

Vyhlášky

nařízení vlády č. 145/2004 Sb. , o poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

Vnitřní předpisy

Kolektivní smlouva

6 prosince 2016, byla na Ministerstvu obrany podepsána kolektivní smlouva na rok 2017. Kolektivní smlouva je platná od 1. ledna 2017 na dobu jednoho roku s tím, že se její účinnost prodlouží vždy o jeden rok, pokud jedna ze smluvních stran nevyrozumí druhou stranu písemně o odstoupení od smlouvy, a to nejpozději jeden měsíc před skončením její účinnosti. Takto může být účinnost smlouvy prodloužena nejdéle do 31. prosince 2021.

Za zaměstnavatele (Ministerstvo obrany ČR) smlouvu podepsal ministr obrany MgA. Martin Stropnický, za odborové organizace, které zastupují občanské zaměstnance v resortu MO pak předsedkyně Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády (ČMOSA) Ing. Jitka Šebková a předsedkyně Samostatného odborového sdružení zaměstnanců resortu MO Ing. Dagmar Šormová.

Na začátek stránky


Účastníci národního boje za osvobození

Zákony

Vyhlášky 

 • vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách - blíže vymezuje jednotlivé typy služeb (asistenční, pečovatelská, odelhčovací, atp.)

Vnitřní předpisy​

Na začátek stránky


Vydávání osvědčení - 3. odboj

Zákony

Vyhlášky 

 • vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách - blíže vymezuje jednotlivé typy služeb (asistenční, pečovatelská, odlehčovací, atp.)​

Vnitřní předpisy

Na začátek stránky

Nahoru