Home page > Odbor pro válečné veterány

Odbor pro válečné veterány

Odbor pro válečné veterány je organizačním prvkem Sekce správy a řízení organizací MO, který vykonává státní správu v oblasti péče o válečné veterány a válečné hroby a spolupracuje se spolky a obecně prospěšnými společnostmi.

V této jednoduché větě se skrývá celá řada činností, kterou odbor pro válečné veterány vykonává.

V první řadě pečuje o válečné veterány, jak dosud žijící válečné veterány 2. světové války, tak tzv. novodobé válečné veterány, účastníky mezinárodních zahraničních misí po roce 1989.

Dále pečuje o vojenské důchodce. Pečuje o válečné hroby nejen na území České republiky, ale i o hroby československých vojáků, kteří padli především v 1. a 2. světové válce na území jiných států.

Spolupracuje se spolky, které sdružují válečné veterány nebo jsou svou činností a cíli blízké úkolům ministerstva obrany. Důraz této spolupráce je položen do oblasti udržování a rozvoje tradic Armády České republiky.


Struktura:

Ředitel odboru pro válečné veterány: plk. Ing. Karel Vávra, Ph.D.

Oddělení péče o válečné veterány: Ing. Milan Bachan

Oddělení vydávání osvědčení a správních agend: PhDr. Pavel Kugler, Ph.D.

Oddělení péče o vojenské důchodce: Ing. Vladimír Petr


Odbor pro válečné veterány vede řízení o žádosti o vydání:

  • osvědčení o účasti na národním boji za osvobození podle zákona č. 255/1946 Sb.;
  • osvědčení válečného veterána podle zákona č. 170/2002 Sb.;
  • osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu podle zákona č. 262/2011 Sb.;
  • potvrzení o službě ve vojenských táborech nucených prací ve smyslu zákona č. 87/1991 Sb.;
  • potvrzení o účasti na povstání v květnu 1945 podle zákona č. 357/2005 Sb.

Odbor pro válečné veterány je gestorem:

  • zákona č. 170/2002 Sb. a vyhlášky č. 191/2005 Sb.;
  • zákona č. 122/2004 Sb.;
  • zákona č. 255/1946 Sb.;
  • nařízení vlády č. 145/2004 Sb.

Nahoru