Odbor pro válečné veterány SSŘO MO

Letos uplynulo již 76 let od konce 2. světové války, nejkrvavějšího válečného konfliktu v historii. I přes bezprostředně hrozící riziko smrti neváhaly tisíce mužů a žen nasazovat své životy a zdraví v bojích za naši vlast.

Po roce 1990 se Česká republika začala zapojovat do zahraničních operací, ve kterých již od počátku naši vojáci svými znalostmi a dovednostmi světu dokazují, že Česká republika je plnohodnotným a důležitým členem NATO. Vojáci působící v zahraničních misích podstupují vysoké riziko smrti či úrazů. V průběhu roku 2020 a 2021 probíhají oslavy a připomínkové akce k 30. výročí války v Perském zálivu. Jednalo se o první nasazení našich vojáků po změně politického režimu a zahájilo novodobou tradici zahraničních vojenských misí.

Povinností každého státu by však měla být péče o vojáka, který se po ukončení služby vrací do běžného civilního života. Odbor pro válečné veterány poskytuje a koordinuje péči jak o druhoválečné veterány, tak i o veterány novodobé, jejichž požadavky a potřeby se od druhoválečných značně liší.

Ministerstvo obrany spolupracuje při zachovávání památky na vojáky a osoby, které zahynuly během válek prostřednictvím péče o válečné hroby a pietní místa. Na jejich údržbu a úpravu poskytuje v rámci dotačních programů finanční prostředky. Výše uvedené oblasti výkonu státní správy spadají do gesce oddělení péče o válečné veterány.

V období od konce druhé světové války do roku 1989 probíhaly na našem území další boje, i když tentokrát v rovině ideologické. Jejich následky však byly neméně tragické – represe postihující osoby, jež se nehodlaly podvolit komunistické ideologii, byly mnohdy mnohem závažnější než zranění utrpěná v boji během války. Postihy často dopadaly na celé rodiny.  Oblast oceňování účastníků odboje a odporu proti komunismu spadá do působnosti oddělení vydávání osvědčení – 3. odboj.

Ministerstvo obrany jako jeden z mála rezortů pečuje jak o bývalé vojáky z povolání, tak i o osoby, které po velkou část svých produktivních životů pracovaly v rezortu ministerstva obrany. Jedná se o různé benefity, kterými se ministerstvo prostřednictvím oddělení péče o vojenské důchodce snaží vyjádřit těmto osobám za jejich službu upřímné poděkování.

Působnost odboru pro válečné veterány se však neomezuje pouze na výše uvedené oblasti. V jeho gesci je též poskytování dotací pro nestátní neziskové organizace či spolupráce se spolky sdružujícími válečné veterány i se spolky, jejichž činnost je blízká úkolům a poslání ministerstva.

Aktuality

Zemřel novodobý válečný veterán Miroslav Pavelka

Publikováno: 15.2.2021 Autor: DG

Dne 11. února 2021 v odpoledních hodinách zemřel v Karlových Varech novodobý válečný veterán plk. Miroslav Pavelka, který by 12. února oslavil své 84. narozeniny. Plukovník Pavelka, účastník zahraniční mise ECMM - European Community Monitoring Mission v bývalé Jugosláviii v letech 1991 - 1992, byl dlouhodobě ubytován společně se svou manželkou v Domově péče o válečné veterány Bílý kříž v Karlových Varech.

„Všude jsme si získali důvěru“, říká válečný veterán a lékař Jindřich Sitta, který působil i v Zálivu

Publikováno: 20.1.2021 Autor: DG

Plukovník v.v. MUDr. Jindřich Sitta absolvoval jako vojenský lékař několik zahraničních misí československé a české armády. V letech 1990 a 1991 byl účastníkem operací v Perském zálivu, v roce 1999 byl velitelem 6. polní nemocnice AČR při humanitární misi v Albánii. V témže roce se účastnil mise v Turecku při záchranných pracích po tamním zemětřesení. Od května 2002 do října 2002 pracoval v Afghánistánu, opět jako velitel 6. polní nemocnice. Rozhovor s plukovníkem Sittou je dalším příspěvkem do naší tematické série týkající se problematiky novodobých českých válečných veteránů.

Nové průkazy válečného veterána

Publikováno: 6.1.2021 Autor: DG

Vážené válečné veteránky, vážení váleční veteráni,s účinností od 15. ledna 2021 dojde k nahrazení RMO č. 25/2003 Věstníku, Poskytování zdravotní péče a rekreačních pobytů některým válečným veteránům rozkazem MO č. 82/2020 Věstníku MO, Poskytování zdravotních služeb a rekreačních pobytů s ozdravným programem některým válečným veteránům. Jak je již z jejich názvů patrné, nový předpis pouze upravuje RMO č. 25/2003 Věstníku v návaznosti na změny v právních předpisech a právní terminologii. Důležitou změnou je však vzhled průkazu válečného veterána. Jedná se o moderní formát plastové karty s česko-anglickým textem.

Vánoční poselství ministra obrany Lubomíra Metnara

Publikováno: 24.12.2020 Autor: DG

Ve vánočním projevu ministr obrany děkuje nejen vojákům za to, že v boji s koronavirem stojí v první linii, a zaměstnancům, že pracovali ve ztížených podmínkách, ale i spoluobčanům, kteří současnou situaci respektují a dodržují hygienická opatření. Do nového roku pak všem popřál klidné prožití vánočních svátků a především hodně zdraví.

Nahoru